Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Von Muschel und Scheckenfalter – Wanderung vom Dreiländereck zur Huschermühle / O mušli a hnědáskovi – putování z trojmezí k Huschermühle

Beginn

17.06.2023 13:00

Datum

17.06.2023

Zeit

13:00

Adresse

95194 Regnitzlosau, Deutschland

Strasse

Ort

Regnitzlosau

PLZ

95194

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: / Cena/vstup:

Der idyllische Zinnbach begleitet die Grenze zu Tschechien und ist mit seinen Feuchtwiesen ein wahres Schatzkästen des Artenschutzes innerhalb des europäischen Grünen Bandes. Mit unser zweisprachigen naturkundlichen Wanderung laden wir Sie dazu ein, mehr über die dort lebenden Tier- und Pflanzenarten zu erfahren.

So machen Sie zum Beispiel Bekanntschaft mit dem seltenen Scheckenfalter und lernen die besondere Vielfalt der Feuchtwiesen näher kennen. Dazu bekommen Sie sachkundige Einblicke in den Schutz der Flussperlmuschel. Dabei gilt: nachfragen ist erlaubt. Denn alles was Sie wissen wollen wird bei Bedarf für Sie übersetzt.

Beginnend am Dreiländereck Bayern-Böhmen-Sachsen führt Sie der 3,5 km lange Weg entlang des Bachlaufs durch die artenreichen Feuchtwiesen zur Huschermühle. Dort erwartet sie die Feier zu 50 Jahren grenzüberschreitender Kooperation im Naturschutz. Dazu gibt’s Führungen, Infos, Musik und verschiedene Leckereien.

Zur Wanderung und später am Nachmittag von der Huschermühle zurück bieten wir einen Bus-Service.

Mehr dazu erfahren Sie hier

Idylický Lužní potok | Zinnbach kopíruje hranice s Českou republikou a se svými zamokřenými loukami je skutečnou pokladnicí ochrany druhů v rámci evropského Zeleného pásu. S naší dvojjazyčnou přírodovědnou túrou vás zveme k tomu, abyste se dozvěděli více o živočišných a rostlinných druzích, které tam žijí.

Poznáte například vzácného hnědáska a lépe poznáte zvláštní rozmanitost zamokřených luk. Získáte také odborné poznatky o ochraně perlorodky říční. Platí přitom: ptát se je povoleno. Protože vše, co chcete vědět, vám bude v případě potřeby přeloženo.

3,5 km dlouhá cesta, která začíná na bavorsko-česko-saském trojmezí, vede podél potoka přes druhově bohaté zamokřené louky až k Huschermühle. Čeká vás tam oslava 50 let přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody. Nechybí komentované prohlídky, informace, hudba a různé lahůdky.

Nabízíme autobusovou dopravu na túru a zpět z Huschermühle později odpoledne.

Více o tom najdete zde