Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Kunst-Projekt 2023: Begegnungen am Kunstwerk – Hohenberg / Umělecký projekt 2023: Setkání u uměleckého díla – Hohenberg

Beginn

03.06.2023 14:00

Datum

03.06.2023

Zeit

14:00

Adresse

95691 Hohenberg an der Eger, Deutschland

Strasse

Ort

Hohenberg an der Eger

PLZ

95691

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: Eintritt frei / Cena/vstup: Vstup volný

Turm für Jan Palach“ aus dem Jahr 2019 des international renommierten Künstler Václav Fiala. Monumental-Skulptur aus Stahl. 200 x 200 x 720 cm groß und 2,5 Tonnen schwer

Veranstaltungsort: Hohenberg, Burgplatz

Am 19.01.2019 zum 50. Jahrestag der Selbstopferung von Jan Palach hat der tschechische Bildhauer Václav Fiala 2019 mit der Arbeit an der Statue zum Andenken an den Protestierenden begonnen. Wie eine Fackel erscheint die siebeneinhalb Meter hohe Stahlkonstruktion, die die Selbstverbrennung des Studenten symbolisiert. Als Botschafter für Frieden und Freiheit will Václav Fiala die Statue »Turm für Jan Palach« in die Welt schicken. In Sydney und Cottesloe, an der Westküste Australiens, in Prag und Klattau war sie bereits ein Mahnmal. Nun steht sie in Hohenberg als Symbol für die Freiheit und die Rechte in einer offenen Gesellschaft, für die wir immer wieder einzustehen und zu kämpfen haben.

Das Objekt wird bis zum 10. September 2023 am Burgplatz in Hohenberg  zu besichtigen sein.

Menschen zueinander bringen.
Menschen miteinander ins Gespräch bringen.
Menschen sich Gedanken austauschen lassen.
MENSCHEN von beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze.
Das ist das Ziel des Projektes.

Neben einführende Worte sorgen Schüler der Musikschule für die musikalische Umrahmung. Anschließend Fest „Treffpunkt Burgplatz“

Dies ist eine von 6 Aktionen „Begegnungen am Kunstwerk“ im Rahmen des Kunst-Projekts 2023 des Kunstverein Hochfranken Selb e.V.

Věž pro Jana Palacha“ z roku 2019 od mezinárodně uznávaného umělce Václava Fialy. Monumentální socha z oceli. Rozměry 200 x 200 x 720 cm a hmotnost 2,5 tuny.

Místo konání: Hohenberg, podhradí

Dne 19. ledna 2019, v den 50. výročí sebeobětování Jana Palacha, zahájil český sochař Václav Fiala práce na soše věnované památce protestujícího studenta v roce 2019. Sedm a půl metru vysoká ocelová konstrukce symbolizující studentovo sebeupálení vypadá jako pochodeň. Jako vyslanec míru a svobody chce Václav Fiala sochu „Věž pro Jana Palacha“ poslat do celého světa. Již se stala památníkem v Sydney a Cottesloe na západním pobřeží Austrálie, v Praze a Klatovech. Nyní stojí v Hohenbergu jako symbol svobody a práv v otevřené společnosti, za které je třeba vždy vystupovat a bojovat.

Objekt bude vystaven na náměstí Burgplatz v Hohenbergu do 10. září 2023.

Sblížit lidí.
Přimět lidi k vzájemné konverzaci.
Nechat lidi vyměňovat si myšlenky.
LIDÉ z obou stran česko-německé hranice.
To je cílem projektu.

Kromě úvodních slov se o hudební rámec postarají studenti hudební školy. Následovat bude festival Treffpunkt Burgplatz.

Jedná se o jednu z 6 akcí „Setkání u uměleckého díla“ v rámci uměleckého projektu 2023 Uměleckého spolku Hochfranken Selb e.V.