Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Jaroslav Rudiš – Lesung mit dem Schriftsteller, tschechisch-deutschen Brückenbauer und leidenschaftlichem Zugfahrer / Jaroslav Rudiš – autorské čtení se spisovatelem, stavitelem česko-německých mostů a vášnivým cestovatelem po železnici

Beginn

11.07.2023 19:00

Datum

11.07.2023

Zeit

19:00

Adresse

95100 Selb, Deutschland

Strasse

Ort

Selb

PLZ

95100

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: kostenlos / Cena/vstup: zdarma

Jaroslav Rudiš stammt aus einer Eisenbahnerfamilie und ist selbst passionierter Zugfahrer. Die Graphic Novelle ALOIS NEBEL basiert auf Episoden aus dem Leben seines Großvaters.

Als Schriftsteller preisgekrönt und sowohl in Tschechisch als auch in Deutsch publizierend wurde er 2021 als „Einer der engagiertesten Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien“ mit dem Verdienstorden geehrt.

Normalerweise pendelt er – selbstverständlich mit dem Zug – zwischen Prag und seinem Wohnsitz Berlin. Diese Lesereise nutzt er auch, um dem westlichsten Bahnhof in Hranice einen Besuch abzustatten und die besondere Geschichte der Eisenbahnverbindung zwischen Cheb und Hof zu erkunden.

Seine Lesungen gestaltet Jaroslav Rudiš meist zweisprachig – es wird jeweils simultan gedolmetscht.

Vorstellen wird er „Winterbergs letzte Reise“, seinen ersten auf Deutsch geschriebenen Roman (erschienen bei Luchterhand) und „Gebrauchsanweisung  zum Zugreisen“ (erschienen bei Piper).

Wir planen die Lesung an einem Bahnhof und werden den Ort sowie weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

 

Foto: © Peter von Felbert

Jaroslav Rudiš pochází z železničářské rodiny a sám je nadšeným cestovatelem vlakem. Grafická novela ALOIS NEBEL je založena na epizodách ze životě jeho dědečka.

Jako spisovatel je laureátem několika cen, publikuje jak v češtině tak i v němčině a v roce 2021 byl oceněn řádem za zásluhy jako „jeden z nejangažovanějších stavitelů mostů mezi Německem a Českem“.

Běžně pendluje – samozřejmě vlakem – mezi Prahou a svým bydlištěm Berlínem.  Tuto cestu s autorským člením využije také k návštěvě nejzápadnějšího nádraží v Hranicích a k seznámení se s mimořádnou historií železničního spojení mezi Chebem a Hofem.

Svá autorská čtení pořádá Jaroslav Rudiš většinou dvojjazyčně – bude se ovšem i simultánně tlumočit.

Představí svoji knihu „Winterbergova poslední cesta“, svůj první román napsaný v němčině (vydavatelství Luchterhand) a „Návod k použití na cestování vlakem“ (vydavatelství Piper).

Plánujeme autorské čtení na některém nádraží, místo a další podrobnosti sdělíme v pozdějším termínu.

 

Foto: © Peter von Felbert