Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Historischer Vortrag „Komm lass uns Grenzland aufbauen“ / Historická přednáška „Pojďme budovat pohraničí“

Beginn

29.06.2023 19:00

Datum

29.06.2023

Zeit

19:00

Adresse

Dlouhá 181, 351 01 Františkovy Lázně, Tschechien

Strasse

Dlouhá 181

Ort

Františkovy Lázně

PLZ

351 01

Land

Tschechien

Preis:

Preis/Eintritt: kostenlos / Cena/vstup: zdarma

„Komm mit uns das Grenzland aufbauen“ – diesen Aufruf eines kommunistischen Propaganda-Plakates griff der Historiker Dr. Andreas Wiedemann auf, als er sich in seiner Doktorarbeit befasste mit „der Ansiedlung und neuen Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952“.

In seinem Vortrag beleuchtet er, wie sich in der Grenzregion die ethische, kulturelle und sozio-ökonomische Struktur nach Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung durch die Wiederbesiedlung durch Tschechen und Slowaken veränderte. Er geht auf unterschiedliche Phasen ein, wie dem eher unkoordinierten Zuzug von Hunderttausenden von Tschechen im Jahr 1945, die vor allem die verlassenen Häuser und Höfe bezogen. Ab 1948 wurde die „Peuplierung“ dann von der Kommunistischen Partei organisiert, die sich mit der Verteilung der sudetendeutschen Vermögen vor allem Gefolgschaft sichern wollte. Angesprochen werden auch die Anfeindungen, denen einerseits die sogenannten tschechischen „Altsiedler“ aber auch die Neuansiedler jeweils ausgesetzt waren.

Für eine simultane Übersetzung ins Deutsche ist gesorgt

,,Pojď s námi budovat pohraničí‘‘ – tento výrok komunistického propagandistického plakátu zpracoval historik Dr. Andreas Wiedemann ve své doktorské práci, která se zabývala osídlením a novými strukturami v bývalých sudetských oblastech v letech 1945-1952.

Ve své přednášce vysvětluje, jak se v pohraniční oblasti změnila etnická, kulturní a sociálně-ekonomická struktura po nuceném vysídlení německého obyvatelstva a osídlení českými a slovenskými osadníky. Zmiňuje se o různých fázích, jako je například nekoordinovaný příliv stovek tisíc českých osadníků v roce 1945, kteří si především zabírali opuštěné domy a statky. Od roku 1948 byla „osídlovací akce“ organizována Komunistickou stranou, která se snažila zajistit si podporu rozdělováním sudetoněmeckého majetku. Také jsou zmíněny konflikty, kterým čelili jak tzv. čeští „starousedlíci“, tak i noví osadníci.