Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Ergebnispräsentation “Jugend gemeinsam für Europa” / Výsledná prezentace “Mládež společně pro Evropu”

Beginn

03.05.2023 00:00

Datum

03.05.2023

Zeit

00:00

Adresse

München, Deutschland

Strasse

Ort

München

PLZ

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: kostenlose Teilnahme / Cena/vstup: účast zdarma

Vom 14. Dezember 2022 bis zum 12. März 2023 sind junge Bürger:innen (im Alter von 15 bis 27 Jahren) aus den Grenzregionen der Tschechischen Republik (Karlsbad, Pilsen, Südböhmen) und Deutschlands (Bayern: Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern) eingeladen, ihre Prioritäten für ein stärkeres und nachhaltigeres Europa sowie ihre Vorstellungen von der Rolle, die grenzüberschreitende Projekte bei der Stärkung Europas spielen können, auf der Plattform von Make.org zum Ausdruck zu bringen.

Am 03.05.2023 werden die Ergebnisse dieser Online-Konsultation öffentlich präsentiert.

Die Ziele für diese Veranstaltung sind die folgenden:

Online-Konsultation auf Deutsch:
https://gemeinsam-europa.make.org/

Beschreibung des Projekts auf Deutsch:
https://about.make.org/warum-dieses-projekt/gemeinsam-europa

Veranstalter: Make.org, Initiative Offene Gesellschaft e.V, eKairos

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales über den Bayerischen Jugendring gefördert. Es ist Teil des Bayerischen Aktionsplans Jugend.

Od 14. prosince 2022 do 12. března 2023 mohou mladí občané (ve věku 15 až 27 let) z příhraničních regionů České republiky (Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj) a Německa (Bavorsko: Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko) představit své priority pro silnější a udržitelnější Evropu a vyjádřili své představy o úloze, kterou mohou hrát přeshraniční projekty při posilování Evropy.

Dne 03.05.2023 budou výsledky této online konzultace představeny veřejnosti.

Cíle této akce jsou následující:

Online konzultace v češtině:
https://together-europe.make.org/

Popis projektu v češtině:
https://about.make.org/cs/together-europe

Pořadatel: Make.org, Iniciativní otevřená společnost. z. s., eKairos

Tento projekt je financován Bavorským státním ministerstvem pro rodinu, práci a sociální věci prostřednictvím Bavorského kruhu mládeže. Je součástí Bavorského akčního plánu pro mládež.