Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023 / Bavorsko- české týdny přátelství 2023

Beginn

19.05.2023 00:00

Datum

19.05.2023

Zeit

00:00

Adresse

95100 Selb, Deutschland

Strasse

Ort

Selb

PLZ

95100

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: / Cena/vstup:

Im bayerisch-tschechischen Grenzraum steckt großes Potenzial, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Chancen zu ergreifen. Für Bayern und Tschechien bedeutet das, in vielfältiger Weise nachbarschaftliche Kontakte zu suchen und freundschaftliche Bande zu knüpfen.

Mit diesem Ziel hat die Bayerische Staatsregierung im Jahr 2015 beschlossen, in der Porzellanstadt Selb und in der umliegenden Region von Mai bis August 2023 die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen als grenzüberschreitendes Format durchzuführen. Gemeinsame Veranstaltungen sollen die Region sowie die Verbundenheit zwischen den Bürgern stärken und die Vorzüge der Region für Gäste von nah und fern präsentieren.

Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen machen Lust auf Entdeckungen beiderseits der Grenze und laden zu Begegnungen mit dem Nachbarn ein. Sie sind in ihrer Gesamtheit ein attraktives, lebendiges, grenzüberschreitendes Regionalfest mit einer Reihe von Natur- und Erlebnisveranstaltungen, Kultur, Sport, Festivals, Konzerten, Konferenzen und Tagungen.

Zielsetzung der Freundschaftswochen ist es, den erreichten Stand der Kooperation zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik durch geeignete Formen der Präsentation sichtbar zu machen und Impulse für die nachhaltige Vertiefung von Kontakten und die Vernetzung von Akteuren auf allen Ebenen zu geben.

Die gesamte Region ebenso wie Gäste aus Nah und Fern sind herzlich eingeladen, sich dies- und jenseits der Grenze auf Entdeckungstour zu begeben und spannende Begegnungen mit den Nachbarn zu erleben.

Alle Informationen zu den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen finden Sie unter: www.freundschaftswochen2023.eu

V bavorsko-českém příhraničí se skrývá velký potenciál vzájemně se od sebe učit a společně se chopit nových příležitostí. Pro Bavorsko a pro Českou republiku to znamená různými způsoby hledat sousedské kontakty a navazovat přátelské vazby.

S tímto cílem se Bavorská zemská vláda v roce 2015 rozhodla uspořádat v květnu až srpnu 2023 v porcelánovém městě Selb a jeho okolí Bavorsko-české týdny přátelství jako přeshraniční formát společných akcí, které mají posílit region i vazby mezi občany a představit výhody regionu hostům z blízkého i vzdáleného okolí.

Bavorsko-české týdny přátelství povzbuzují chuť k objevování obou stran hranice a zvou návštěvníky k setkání se sousedy. Ve svém celku jsou atraktivním, živým, přeshraničním regionálním festivalem s řadou přírodních a zážitkových akcí, kultury, sportu, festivalů, koncertů, konferencí a setkání.

Cílem Týdnů přátelství je vhodnými formami prezentace zviditelnit dosažený stav spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a poskytnout podněty k trvalému prohlubování kontaktů a propojování spolupráce na všech úrovních.

Celý region i hosté z blízkého i vzdáleného okolí jsou srdečně zváni, aby se vydali na cestu za poznáním této i druhé strany hranice a zažili zajímavá setkání se svými sousedy.

Veškeré informace o Bavorsko-českých týdnech přátelství najdete na adrese: www.tydnypratelstvi2023.eu.