Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Bayerisch-tschechische Begegnung beim geplanten Jubiläum Waldbad Langer Teich / Bavorsko-české setkání při plánovaném jubileu lesních lázní Langer Teich

Beginn

01.07.2023 14:00

Datum

01.07.2023

Zeit

14:00

Adresse

,

Strasse

Ort

PLZ

Land

Preis:

Preis/Eintritt: Eintritt frei / Cena/vstup: Vstup volný

An ein besonderes Kapitel in der Entwicklung der Städte Selb und Aš zu Hochburgen als Industriestädte für Porzellan und Textil soll das geplante Jubiläum im „Waldbad Langer Teich“ erinnern:

Als Anfang des 20. Jahrhunderts in beiden Städten die Einwohnerzahl rasant stieg, gab es in den meisten Arbeiterwohnungen keine Badezimmer – auch nicht in neugebauten. Toiletten befanden sich auf den Treppenabsätzen im Halbstockwerk der Wohnblöcke. Gebadet wurde meist einmal in der Woche – dann wurden die Zinkwannen in der Regel in die Küche geholt.

Somit waren öffentlich zugängliche Badegelegenheiten gefordert. Einige boten dazu die Teiche – oft in Privatbesitz, die dann mit Konzessionen als Badeanstalt betrieben wurden.

Dazu gehörte auch dass Waldbad Langer Teich und noch heute wird es genutzt als öffentlich zugängliche Einrichtung zum Badevergnügen.

Vergnügen konnten sich die Menschen auch nahe der Grenze bei Wildenau am Fleißners Teich (mit Isola Bella) und im Tal der Weißen Elster -hier sieht man heute noch bei Dolní Paseky | Niederreuth die Reste eines Waldbades.

Diese Einrichtungen wurden grenzüberschreitend besucht und waren lebendige Orte für Begegnungen.

Mit dem Jubiläum im Waldbad Langer Teich wird an diese Zeit erinnert und angeknüpft.

Die Selb 2023 gGmbH plant zur Begegnung anlässlich dieses geplanten Jubiläums einiges zum Programm beizusteuern:

Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Plánované jubileum v „Lesních lázních Langer Teich“ má připomenout zvláštní kapitolu rozvoje měst Selb a Aše, kdy se staly baštou průmyslu výroby porcelánu a textilu.

Když na začátku 20. století v obou městech razantně stoupl počet obyvatel, nebyly ve většině dělnických bytů koupelny – ani v novostavbách. Toalety se nacházely na schodištích v mezipatrech v obytných blocích. Lidé se koupali většinou jednou týdně – zpravidla se za tímto účelem přinesly zinkové vany do kuchyně.

Bylo tedy potřeba vybudovat veřejně přístupné příležitosti pro koupání. Někteří k tomu nabízeli rybníky – často v soukromém vlastnictví – a ty pak byly provozovány s lázeňskou koncesí.

K nim patřily také Lesní lázně Langer Teich, které jsou i dnes ještě využívány jako veřejně přístupné zařízení  pro volnočasové koupání.

Takovou možnost mají také lidé v blízkosti hranice u Wildenau am Fleißners Teich (s Isola Bella) a v údolí řeky Weiße Elster – zde jsou i dnes vidět u Dolních Pasek / Niederreuthu zbytky lesních lázní.

U příležitosti jubilea v Lesních lázních Langer Teich si totu dobu připomeneme a navážeme na ni.

Společnost Selb 2023gGmbH plánuje na setkání u příležitosti tohoto jubilea následující program:

Podrobnosti budou následovat v pozdějším termínu.