Objevy v okolí – česká míle na Občanských slavnostech města Selbu