PROHLÁŠENÍ K TÝDNŮM PŘÁTELSTVÍ 2023

PROHLÁŠENÍ K TÝDNŮM PŘÁTELSTVÍ 2023

Ulrich Pötzsch Starosta města Selb

Týdny bavorsko-českého přátelství jsou pro město Selb naprostým štěstím a trvale podporují dobrou spolupráci s naším sousedním českým regionem. Poděkování patří bavorské zemské vládě.

Heidrun Piwernetz Prezidentka Vlády horní Franky

Využijte možnost poznat rozmanitost našeho regionu uprostřed Evropy a živé bavorsko-české přátelství v různých podobách! Festival přinese radost nejen sousedním městům Selb a Aš, ale rozšíří se do celého regionu.

Vítězslav Kokoř Starosta města Aš

Přeji si , aby Bavorsko – české týdny přátelství přispěly ke změně sousedských vztahů na partnerské. Přeshraniční partnerství se musí týkat všech občanů, na všech úrovních.

Pablo Schindelmann Ředitel společnosti Selb 2023 gGmbH

Setkání mezi sousedy slouží k vzájemnému poznávání a porozumění – je to tak? Proto naše akce neorganizujeme vedle sebe, ale společně – tak vytváříme nové a silnější vazby v regionu!

Dr. Elisabeth Leurs Ředitelka společnosti Selb 2023 gGmbH

Pod heslem „Společně.Utvářet.Příležitosti.“ oslavujeme Bavorsko-české týdny přátelství jako podnět k dalšímu a trvalému prohlubování kontaktů mezi oběma zeměmi na všech úrovních.

Rita Skalová Starostka města Skalná

Bavorsko-české týdny přátelství podporují společné soužití. Naše regiony se již nenacházejí „na konci světa“, ale jsou v centru dění, jak tomu bylo po několik století. Využijme této příležitosti a představme kulturní a přírodní dědictví na obou stranách hranice.

Jan Kuchař Poslanec Parlamentu České republiky

Aktivní prohlubování sousedských vztahů mezi Bavorskem a Českem obohacuje každodenní život v obou zemích – maže hranice v mapách i hlavách, pomáhá osvojovat jazyk i nápady a zasazuje se tak o naplňování evropských myšlenek přátelství a spolupráce mezi lidmi a jejich národy. Těším se na náš společný festival!

Ingrid Fink Státní odborné školní centrum pro navrhování a testování výrobků Selb

„Přátelství mezi národy vždy začíná přátelstvím mezi jednotlivci“. Touto větou uvozuje svůj román „Dědicové ticha“ autorka Sabine Dittrichová z Hofu a věnuje ho své české přítelkyni Ivaně Vaňkové. Bavorsko-české týdny přátelství svým pestrým programem položily právě tento základ pro individuální přátelství mezi lidmi. Těšme se na četná udržitelná přeshraniční setkání, která umožní růst něčeho velkého!

Beate Franck Autorka knihy „Tajemná místa, skryté poklady – Na cestě za poznáním Ašska“, organizátorka kulturních výletů do Čech

Jsem překračovatelkou hranic. Již mnoho a mnoho let pravidelně cestuji do České republiky a po České republice, aniž by mé nadšení pro tuto zemi a její obyvatele opadlo. Cítím se dobře s „českým“ způsobem života našich sousedů. Bavorsko-české týdny přátelství nabízejí setkání a objevování v mnoha podobách. Nechte se inspirovat k překročení svých osobních hranic! Protože těch, kteří překračují hranice není nikdy dost.

Aleš Česal Ředitel Městského muzea Františkovy Lázně

Platforma Bavorsko-české týdny přátelství jsou skvělou příležitostí, jak se vzájemně poznávat a prohlubovat přeshraniční spolupráci. Díky mnoha kulturním projektům představujeme region se zajímavou historií i unikátní přírodou. Tento projekt je mimořádnou příležitostí poznávat své sousedy, rozšiřovat obzory nejen školním dětem, ale i dospělým obyvatelům regionu a koneckonců i četným návštěvníkům. Stal se mostem, pro který neexistují hranice.

Petr Schaller starosta města Plesná

Bavorsko – české týdny přátelství jsou skvělou příležitostí a ukázkou vzájemné spolupráce mezi sousedy v srdci Evropy.

Mgr. Andrea Kuzma Ředitelka Knihovny a Muzea Aš

Shakespeare jednou řekl: „Bohatství hledej v přátelství“. A přesně tak vnímám Bavorsko-české týdny přátelství. Jako bohatství pro naší mysl i srdce.

Peter Berek ZEMSKÝ RADA OKRESU WUNSIEDEL VE SMRČINÁCH A PREZIDENT SPOLEČNOSTI EE, PRACOVNÍ SDRUŽENÍ BAVORSKO

Německo-české pohraničí se stále více a více rozvíjí v přátelské pouto. Pro tento úžasný vývoj poskytuje tato akce silnou platformu. Jako prezidenta společnosti EUREGIO EGRENSIS, Pracovní sdružení Bavorsko mě to obzvlášť těší. Přeshraniční spolupráce pro mě znamená mnohem víc než jen spolupráci na projektech. Znamená také sbližování lidí a posilování přátelství