Zážitkové dny pro malé i velké u potoka Selbbach

20. června 2023

 

Něco tady rostlo!

Školní třídy dopoledne a veřejnost z blízkého i dalekého okolí odpoledne se mohli na vlastní oči přesvědčit, že potok žije, a to na různých praktických stanovištích, jako byl model přírodního vodního nebezpečí pod dohledem vodohospodářského úřadu Hof, určování vodních živočichů pod dohledem Hornofrancké vodní školy, stanoviště hornofrancké vlády , a také kvíz Centra ekologické výchovy z Hohenbergu!

Díky jazykové animaci počáteční ostych bavorských a českých školních tříd hned na začátku rychle ustoupil neformální přátelské interakci. K tomu byly samozřejmě ideální nabídky a příležitosti okolí potoka a břehů Selbachu. Renaturace původně rovného toku vytvořila v některých místech náhony a úseky tekoucí různou rychlostí, takže se Selbbach mohl vyvinout v přírodě i lidem blízké prostředí. Dřeviny a keře vytvořily nové stinné plochy pro úkryty ryb a další stanoviště například pro hmyz. S brodítky a výsadkovými sítěmi se děti nadšeně vydaly hledat obyvatele potoka, které pak mohly pozorovat pod mikroskopem. Exkurze a ukázka povodní pod odborným vedením jim také předala znalosti o vzájemných vztazích v přírodě.  Také učitelé byli velmi spokojeni s organizací a množstvím vědomostních stanovišť a s tím, jak děti a mladí lidé společně objevovali a prožívali a také se dokázali navzájem najít.

Zúčastnit se!

Vzít si něco z toho s sebou! Každý zážitkový den byl tedy poučnou a zábavnou změnou, protože se jednalo o jinou formu výuky, tentokrát v zelené třídě. Ale také pro rodiny a zájemce nabízely praktické stanice na vodě a na břehu, jazyková animace, hry a zmrzlinový vůz nové zážitky z areálu Kneippova zařízení v Selbbachu. Zpestřením pro starší návštěvníky bylo především čtení příběhu o Selbbachu Gerharda Bocka v „söllwerštině“.