Za kulturou severního Chebska – autobusový zájezd s průvodcem 21.05. – Registrace

12. května 2023

Oblast mezi Chebem a Halštrovskými horami má pohnutou historii osídlení dlouhou asi devět století. V němčině dala Chebsku jméno řeka Ohře – německy Eger, odtud pak Egerland. Chebsko se historicky rozkládalo na území sahajícím od severozápadních Čech do části dnešní Horní Falce a Horních Franků.
Pro region jsou typické i chebské hrázděné stavby – zde cestovatel objeví několik příkladů na trase.
Ve 12. století začali půdu v okolí Lubů obhospodařovat cisterciáci z Waldsassenu. Později toto území získal Rüdiger ze Sparnecku, který sídlil na hradě Waldstein a přísahal věrnost českému králi. V pozdějších staletích se v severozápadních Čechách objevila zvláštnost: Zvláštní statut pro protestanty v Ašském výběžku a přilehlých oblastech. Například v Plesné díky tomu vznikly dva kostely a hraniční čára mezi katolickými a protestantskými obyvateli probíhala podél potoka v údolí a město rozdělovala.
Zde navštívíte nově otevřené muzeum v Plesné s expozicemi o geologii a regionální historii, které se věnují i spíše tabuizovanějším tématům vyloučení, vyhnání – ale také porozumění. Nachází se v bývalé textilní továrně a skýtá svědectví o společné bavorsko-české minulosti plné událostí.

Baroko katolické nebo protestantské, bavorské nebo české – na Chebsku je toho mnoho, co stojí za objevení. Patří mezi ně evangelické markraběcí kostely a katolické poutní kostely. V našem regionu jsou významné například ty od stavitelské rodiny Dientzenhoferů, jejíž členové se proslavili stavbami

v Praze, Waldsassenu, Bamberku a Fuldě. Příkladem jejich architektury je legendární poutní kostel Chlum Svaté Maří a Maria Loreto ve Starém Hrozňatově s křížovou cestou, která má 27 zastavení. O záchranu těchto objektů se starají české a německé iniciativy podporované zejména sudetoněmeckými krajanskými spolky. K oběma kostelům míří pravidelně konané mariánské poutě.
Dozvíte se zajímavosti o legendách spjatých s Chlumem Svaté Maří a Křížové cestě Maria Loreto s jejími 27 zastaveními.
Mezi návštěvami obou kostelů se zastavíme na oběd ve Starém Hrozňatově. Za tímto účelem proběhne za jízdy dotazování podle seznamu. 

Závěr kulturního autobusového výletu, který bude stát za to, stráví cestující v Chebu, jednom z nejstarších a historicky nejcennějších měst v Čechách. Za vidění stojí císařský hrad, mnoho historických krovů, významné kostely a mnoho památek. Účastníci zájezdu by během dvou hodin v Chebu neměli minout bulvár s 3,5 tunovým artefaktem.
Chcete se dozvědět více o těchto kulturních pokladech severního Chebska a objevit region v sousední zemi s německy mluvícím průvodcem? Tento autobusový zájezd pod vedením Oliny Koudelové k tomu nabízí jedinečnou příležitost.

Časy s možností nástupu:
08:30 hod. Selb, vlakové nádraží
08.45 hod. Hohenberg nad Ohří, Porzellanikon
Návrat kolem 18:00 hod. (Selb)

Vzhledem k omezené kapacitě autobusu nás v případě zájmu kontaktujte do 17.05.2023 na tomto odkazu

Registrace