Historická přednáška „Pojďme budovat pohraničí“ – 29.06.23

28. června 2023

,,Pojď s námi budovat pohraničí‘‘ – tento výrok komunistického propagandistického plakátu zpracoval historik Dr. Andreas Wiedemann ve své doktorské práci, která se zabývala osídlením a novými strukturami v bývalých sudetských oblastech v letech 1945-1952.

Ve své přednášce vysvětluje, jak se v pohraniční oblasti změnila etnická, kulturní a sociálně-ekonomická struktura po nuceném vysídlení německého obyvatelstva a osídlení českými a slovenskými osadníky. Zmiňuje se o různých fázích, jako je například nekoordinovaný příliv stovek tisíc českých osadníků v roce 1945, kteří si především zabírali opuštěné domy a statky. Od roku 1948 byla „osídlovací akce“ organizována Komunistickou stranou, která se snažila zajistit si podporu rozdělováním sudetoněmeckého majetku. Také jsou zmíněny konflikty, kterým čelili jak tzv. čeští „starousedlíci“, tak i noví osadníci.

Místo konání: Dlouhá 181 351 01 Františkovy Lázně CZ