Přeshraniční iluminace v Selbu a v Aši – nezbytnost pro všechny milovníky umění!

23. května 2023

Zažijte procházku kulturou a historií dvou míst! Iluminace v Selbu a v Aši je „totální umělecké dílo“! Na úvod bavorsko-českých týdnů přátelství k nám přišla známá umělkyně Brigitt Hadlich (hadlich-art – Weidenberg) s něčím velmi zvláštním: Její umělecká světelná video dokumentace si pohrává s prvky z města Selbu a z města Aše. Ukazuje takto hluboké spojení mezi oběma místy. Přeshraniční a koordinované nasvícení tak vytváří umělecký most mezi Bavorskem a Českou republikou.

V pátek 26. května 2023 se v Selbu koná symbolická „Oslava přátelství“. Při procházce kolem rybníka Grafenmühlweiher se ponoříte do barevného uměleckého prostoru vytvořeného emotivní a pestrou světelnou show. Návštěvníci mohou park vidět doslova v jiném světle. Na jiném místě je inscenována dokumentární animace osvětlující historii obou měst – jejich staré i nové přátelství. Historické události vizualizují nezávislý vývoj a společné rysy obou měst. Tento prvek je nedílnou součástí osvětlení po oba večery. Mostní brána z parku KAPLAN/ka v Aši je však určujícím prvkem celého konceptu osvětlení. Symbolizuje „Bránu přátelství“! Brána je spojovacím uzlem obou míst. Objevuje se v první scéně animace v Selbu a je tak zároveň „předzvěstí“ následujícího večera v Aši.

 

V sobotu 27. května 2023 v Aši bude hlavní pozornost věnována historickému pozadí a ose východ-západ, na které leží cesta „Bránou přátelství“. Čeká vás dojemná emotivní animace s mystickými strukturami na stěnách mostu. Osvětlení stromů vybízí k procházce ale i k tomu, aby na vás působily další iluminace. Základové zdi vyhořelého kostela se koupou v magické záři. V bývalém svatostánku se v různých souvislostech odehrává příběh odloučení a přátelství.

 

Tato „vernisáž“ začíná po oba večery ve 20 hodin. Až do začátku kolem půl desáté večer za soumraku se mohou návštěvníci na iluminaci naladit kulinářskými pochoutkami a hudbou.

Více informací najdete na :
https://freundschaftswochen2023.eu/illumination

Artikel in der Frankenpost