CBTP – přínos pro region

8. listopadu 2022

Bavorsko-české týdny přátelství v roce 2023 jsou podnětem pro zintenzivnění kontaktů a navazování kontaktů mezi aktéry na obou stranách hranice. Společné akce v nadcházejícím roce mají posílit vazby mezi občany a představit obyvatelům a hostům výhody bavorsko-českého příhraničí. Týdny přátelství vytvářejí příležitosti k poznávání sousední země nekomplikovaným způsobem, otevírají cestu k zapojení lidí a zviditelňují již dosažené úspěchy. Neformální a autentická setkání vytvářejí důvěru, a tím vytvářejí základ pro budoucí bavorsko-české vztahy.

Přestože komunální volby v České republice na podzim 2022 vedly na mnoha místech ke změnám v politických orgánech, velká část nových funkcionářů se stejně jako jejich předchůdci zajímá o přeshraniční problematiku.

Na společném setkání ve Skalné v polovině října vyjádřili starostové bavorských a českých obcí jasnou podporu přeshraniční spolupráci. Zúčastnily se obce Selb, Schirnding, Waldsassen, Aš, Skalná, Plesná, Cheb, Luby, Pomezí nad Ohří, Křižovatka, Mähring a Hazlov a ILE Dreiländereck (Rehau, Regnitzlosau, Schönwald, Döhlau) a zástupci Euregio Egrensis.

Pro starostku Ritu Skalovou (Skalná) jsou přeshraniční aktivity samozřejmostí, zejména kvůli blízkosti dvoutisícového města k Sasku a Bavorsku. Partnerství s obcí Neusorg ve Steinwaldu existuje od roku 1991 a v rámci tohoto partnerství již bylo úspěšně realizováno několik přeshraničních projektů. Účast na Bavorsko-českých týdnech přátelství 2023 znamená podle Skalové pro české obce velkou příležitost. Hraniční vztahy jsou nesmírně důležité a pro mnoho občanů v příhraniční oblasti již hranice téměř neexistuje.

Starosta Selbu Ulrich Pötzsch toto hodnocení potvrzuje a je potěšen účastí českých obcí ve formátu Týdnů přátelství. Bavorsko-české týdny přátelství mají fungovat jako nástroj mezinárodního porozumění a signál k prohloubení bavorsko-českých vztahů s účinkem přesahujícím rok 2023.

Všichni aktéři, kteří v rámci Týdnů přátelství vytvářejí formáty setkávání, jež mohou přispět k dalšímu rozvoji bavorsko-českého sousedství, spojí v budoucnu své aktivity pod společnou značkou. Za tímto účelem si společnost Selb 2023 gGmbH nechala vytvořit logo pro Týdny přátelství.

Aby se navázalo na společnost Selb 2023 gGmbH, byl do nového loga pro Týdny přátelství začleněn symbol čísla 23 z loga společnosti. Zaměřuje se na termín „Týdny přátelství“ a oblast působení, ve které se budou konat. Samotný region ustupuje poněkud do pozadí, aby se zdůraznilo, že formát Týdnů přátelství žije především z lidí, kteří chtějí zažít setkání a poznat své sousedy.

Bavorsko-české týdny přátelství se budou konat od května do srpna 2023 v příhraniční oblasti kolem měst Selb a Aš. Uskuteční se deset vrcholných akcí, jako je například slavnostní nasvícení Grafenmühlweiheru nebo open air „Tančící přátelé“ na Goldbergu se špičkovými umělci z Bavorska a České republiky. Těchto deset nejvýznamnějších akcí je součástí mnoha dalších akcí, které se konají pod hlavičkou Bavorsko-českých týdnů přátelství. V současné době se koná přibližně 81 akcí, do kterých se zapojují nejrůznější aktéři. Cílem je v příštím roce oslovit širokou populaci nejrůznějšími akcemi, aby se lidé mohli setkávat, scházet, oslavovat a poznávat.

Dalším důležitým mezníkem v plánování bavorsko-českých týdnů přátelství je spuštění webových stránek www.tydnypratelstvi2023.eu, které jsou v agendě společnosti Selb 2023 gGmbH, aby byl zájemcům k dispozici neustále aktualizovaný přehled akcí.www.freundschaftswochen2023.eu auf der Agenda der Selb 2023 gGmbH. Kalendář akcí v něm obsažených se bude plnit z kulturní platformy Centra Bavaria Bohemia – www.bbkult.net – prostřednictvím rozhraní. Jedná se o již zavedený dvojjazyčný kalendář akcí, který sdružuje také všechny akce v bavorsko-českém příhraničí po roce 2023. Cílem plánování Týdnů přátelství je motivovat ještě více sdružení, institucí a soukromých osob, aby se do nich přihlásily a zveřejnily své akce. Webové stránky Týdnů přátelství 2023 budou zveřejněny 1.12.2022.

Týdny bavorsko-českého přátelství jsou přínosem pro celou příhraniční oblast. Díky nim je region moderní a přitažlivý a vytváří příležitosti pro nejrůznější interakce mezi lidmi. V roce 2023 budou všichni společně slavit Týdny přátelství jako signál k zahájení společné budoucnosti se sousedy z Bavorska a České republiky. V souladu s heslem bavorsko-českých týdnů přátelství:Společně.Příležitosti.Tvar!