Výstava „Falešné hranice“ v Selbu do 6. dubna

4. března 2023

V roce 2023 bude Selb celé léto propagovat bavorsko-české porozumění a zvát návštěvníky k objevování a lepšímu poznávání sousední země-
Výstava v zákaznickém centru Sparkasse Hochfranken v Selbu již nyní umožňuje nahlédnout do dění na území bývalé „železné opony“.

 Až do 6. dubna je v zákaznickém centru Sparkasse Hochfranken v Selbu k vidění výstava „Fingierte Grenzen“ („Falešné hranice“).

Návštěvníci se dozvědí, jaké mechanismy provokace a propagandy se používaly na počátku studené války a jak dlouho trvalo prozkoumání a zpracování postupů k tomu určených až do současnosti. Výstava v německém jazyce se zaměřuje na oběti a místa různých operací tajných služeb, které probíhaly podle společného vzoru, tzv. akce KÁMEN.

Výsledkem rešerše Václavy Jandečkové a Společnosti pro vyšetřování zločinů komunismu budou akce, které se k tomuto tématu uskuteční v průběhu léta.

  • na jedné straně se divadlo OVIGO inspirovalo k uspořádání putovních divadelních představení na historicky doložených místech v pohraničí
  • na toto téma je zaměřen i regionální muzikál „Kalte Freiheit“ („Studená svoboda“) festivalu v Luisenburgu

Návštěvníci výstavy v Selbu budou mít možnost seznámit se s dosud málo známou kapitolou dějin pohraničí a dozvědět se o termínech divadelních a hudebních představení.

Výstava se koná od 8. března do 6. dubna v obvyklé otevírací době zákaznického centra Selb Sparkasse Hochfranken.

Bild Copyright: Václava Jandečková, Michal Kocián