CO JSOU
TÝDNY PŘÁTELSTVÍ?

BAVORSKO-ČESKÉ TÝDNY PŘÁTELSTVÍ 2023

1 SPOLEČNĚ OSLAVOVAT V přátelské atmosféře navazovat kontakty se sousedy.
2 SPOLEČNĚ PROŽÍVAT Setkávat se se sousedy v rámci růzorodých interakcí.
3 SPOLEČNĚ OBJEVOVAT Dozvědět se zajímavosti o sousedech během komentovaných výletů.
4 SPOLEČNĚ UTVÁŘET Rozvíjet spolu kreativní nápady pro společný region.

CO JSOU
TÝDNY PŘÁTELSTVÍ?

BAVORSKO-ČESKÉ TÝDNY PŘÁTELSTVÍ 2023

Bavorsko-české týdny přátelství 2023

PŘESHRANIČNÍ REGIONÁLNÍ FESTIVAL 2023

Srdečně Vás zveme, abyste se podívali dál než na špičku svého nosu a společně se svými sousedy prozkoumali budoucí region Bavorsko-Česko! Připojte se k nám a oslavte živý přeshraniční regionální festival se řadou přírodních a zážitkových akcí, kultury, sportu, festivalů a koncertů. V rámci tematických týdnů budeme zdůrazňovat hlavní aspekty přeshraničního setkávání. Patří mezi ně: světlo, sport, příroda, voda, Evropa, jazyk a historie, kultura, udržitelnost, hudba, kulinářství a umění a design.

Doprovázíme Vás při mezikulturní interakci s Vašimi sousedy a dáváme podněty k trvalému prohlubování kontaktů. A kdo ví! Možná uvidíte lidi v sousední zemi úplně jinýma očima, rozšíříte si obzory a možná navážete přátelství na celý život. Vydejte se na cestu za objevy a rozvíjejte aktivně příhraniční region v souladu s heslem: Společně vytvářet příležitosti!

PROHLÁŠENÍ K TÝDNŮM PŘÁTELSTVÍ 2023

Ulrich Pötzsch Oberbürgermeister der Stadt Selb

Týdny bavorsko-českého přátelství jsou pro město Selb naprostým štěstím a trvale podporují dobrou spolupráci s naším sousedním českým regionem. Poděkování patří bavorské zemské vládě.

Heidrun Piwernetz PRÄSIDENTIN DER REGIERUNG VON OBERFRANKEN

Využijte možnost poznat rozmanitost našeho regionu uprostřed Evropy a živé bavorsko-české přátelství v různých podobách! Festival přinese radost nejen sousedním městům Selb a Aš, ale rozšíří se do celého regionu.

Pablo Schindelmann Geschäftsführer der Selb 2023 gGmbH

Setkání mezi sousedy slouží k vzájemnému poznávání a porozumění – je to tak? Proto naše akce neorganizujeme vedle sebe, ale společně – tak vytváříme nové a silnější vazby v regionu!

Dr. Elisabeth Leurs Geschäftsführerin der Selb 2023 gGmbH

Pod heslem „Společně.Utvářet.Příležitosti.“ oslavujeme Bavorsko-české týdny přátelství jako podnět k dalšímu a trvalému prohlubování kontaktů mezi oběma zeměmi na všech úrovních.

Ingrid Fink Studienrätin i.BV – Staatliches Berufliches Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik Selb

„Přátelství mezi národy vždy začíná přátelstvím mezi jednotlivci“. Touto větou uvozuje svůj román „Dědicové ticha“ autorka Sabine Dittrichová z Hofu a věnuje ho své české přítelkyni Ivaně Vaňkové. Bavorsko-české týdny přátelství svým pestrým programem položily právě tento základ pro individuální přátelství mezi lidmi. Těšme se na četná udržitelná přeshraniční setkání, která umožní růst něčeho velkého!

Aleš Česal Ředitel Městského muzea Františkovy Lázně

Platforma Bavorsko-české týdny přátelství jsou skvělou příležitostí, jak se vzájemně poznávat a prohlubovat přeshraniční spolupráci. Díky mnoha kulturním projektům představujeme region se zajímavou historií i unikátní přírodou. Tento projekt je mimořádnou příležitostí poznávat své sousedy, rozšiřovat obzory nejen školním dětem, ale i dospělým obyvatelům regionu a koneckonců i četným návštěvníkům. Stal se mostem, pro který neexistují hranice.

NAŠE OBLAST JAKO UDRŽITELNÝ ŽIVOTNÍ PROSTOR

Oblast mezi Fichtelgebirge a Karlovými Vary má co nabídnout. Na obou stranách hranice Vás na cestu za poznáním zvou rozmanité přírodní krásy nízkohorského regionu, nádherné stavby a kulinářské speciality. V tomto regionu se skrývá velký potenciál vzájemného učení se od sebe a společného využívání nových příležitostí. Vize: Celá příhraniční oblast Bavorska a České republiky by měla vytvořit společný prostor budoucnosti. Bývalá železná opona by se měla stát zlatým řetízkem nebo dokonce poutem přátelství. Přátelství se daří díky společné činnosti a možnosti svobodně se rozvíjet. Je to oboustranný proces, který vyžaduje rituály interakce a porozumění. Jako přeshraniční formát nabízejí Bavorsko-české týdny přátelství zvláštní rámec pro mnoho druhů interakcí, aby setkávání v obou zemích dlouhodobě neslo ovoce.

JIŽ BRZY…

prosinec14
14.12.22 – 15.02.23

Online-konzultace “Mládež společně pro Evropu”

Bezplatná účast na platformě Make.org

leden31
31.01.23 – 23.02.23Bayreuth

Falešné hranice

zdarma

TÝDNY PŘÁTELSTVÍ 2023 V ČÍSLECH

Akce
Místa
Partneři