Iluminace
v Selbu a Aši

Procházka kulturou a historií dvou místIluminace
v Selbu a Aši

Procházka kulturou a historií dvou míst
Umělecká světelná a videoinstalace

26.5.2023 – GRAFENMÜHLWEIHER SELB A
27.5.2023 – KAPLAN/KA – PARK HISTORIE V AŠI

Oslavte s námi výjimečnou událost v rámci Bavorsko-českých týdnů přátelství! Srdečně Vás zveme: 26. května na Grafenmühlweiher v Selbu a 27. května v Parku historie KAPLAN/ka v Aši. Zažijte uměleckou světelnou a videoinstalaci a ponořte se do společné historie Selbu a Aše.

Procházka kulturou a historií dvou míst

Oslavujte společně s námi a nechte na sebe na začátku Týdnů přátelství působit umělecké dojmy z obou sousedních měst. Navštivte se navzájem, projděte se oběma parky a vychutnejte si umělecké osvětlení. Iluminace odráží zvláštního ducha Týdnů přátelství a vysílá zářivý signál pro bavorsko-české vztahy – v souladu s motem Bavorsko-českých týdnů přátelství: Společně. Vytvářet. Příležitosti.

Program této „vernisáže“ začíná ve 20 hodin. V uvolněné atmosféře se budou prodávat nápoje od piva až po koktejly a pro chuťové buňky budou připraveny grilované klobásy a další pochoutky. Ke správnému naladění bude hrát DJ hudbu, při které si můžete mírný podvečer začátku léta skvěle vychutnat.
Světelná a videoinstalace začíná přibližně ve 21.30 a potrvá až do půlnoci, aby měl každý dostatek času si všechny prvky prohlédnout.


Pátek 26. května 2023
GRAFENMÜHLWEIHER SELB – OD 20:00 hodin ÚVOD – OD CA. 21.30 HOD. ZAHÁJENÍ OSVĚTLENÍ

Oslavte zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství v pátek 26. května 2023 v Selbu, kde umělecká světelná a videoinstalace oživí malebný park kolem Grafenmühlweiheru. Zažijte veselou „Slavnost přátelství“ u jezera, nechte se okouzlit barevnou světelnou show a uměleckou videoinstalací na okružní procházce kolem jezera. Projděte se pod plátny napnutými jako plachty mezi skupinami stromů a nechte se překvapit odrazem ve vodě. Zažijte spojení mezi východem a západem díky „Bráně přátelství“ a objevte animace, které osvětlují historické pozadí Selbu a Aše. Oslavte přátelství a mezinárodní porozumění v Selbu!Sobota 27. května
KAPLAN/KA PARK HISTORIE AŠ – OD 20.00 hodin ÚVOD – OD CA. 21.30 HOD. OSVĚTLENÍ

V sobotu 27. května 2023 pokračuje umělecká světelná a videoinstalace v KAPLAN/KA – Parku historie v Aši a zavede Vás do tajemného, romantického a fantastického světa. Vydejte se po cestě mezi osvětlenými stromy a barevnými světelnými pásy až k centrálnímu mostu, pod nímž se symbolicky vynoří „Brána přátelství“. Zažijte emotivní animace, které vyprávějí o historii Selbu – Aše, když se k bráně blížíte z obou stran. V samotné bráně na Vás čeká klidná, magicko-meditativní atmosféra, která Vás zve k zastavení. Objevte další iluminace, například magicky zářící základové zdi vyhořelého kostela, a nechte se okouzlit zvuky, které doprovázejí tajemnou atmosféru.Světelná a videoinstalace
VÍCE O MYŠLENCE STOJÍCÍ V POZADÍ ILUMINACE

„Hraji si s živly – zemí, vzduchem, ohněm, vodou – a kombinuji je s obrazy a strukturami ze Selbu a Aše, tak popisuje autorka Brigitt Hadlich myšlenku, která stojí za iluminací. Určujícím prvkem celého konceptu je most v Parku historie KAPLAN/ka v Aši, jehož průchod leží přesně na ose východ-západ a dokonale tak symbolizuje „bránu přátelství“ mezi Východem a Západem. Most je pokryt uměleckou videoinstalací tvarů, struktur a obrazů, které ilustrují pouto mezi Selbem a Aší. Umělec vytváří pomocí osvětlení tajemnou, romantickou a fantastickou atmosféru. Obrazy animace jsou symboly pro pocity, nálady a skutečnosti – někdy vidíte, jak se něco opravdu mihne, jindy tomu jen věříte. Každý divák může ke kouzlu obrazů přistupovat po svém. Obrázky nemusí nutně sledovat časovou osu a pohybují se mezi regionálními a světovými událostmi. Po okružní cestě parkem dojdeme k druhé instalaci v základových zdech vyhořelého kostela. Zde je tematizován vztah mezi Aší a Selbem, mezi Východem a Západem. I zde jsou v popředí emoce vyvolané historickými, pohyblivými obrazy. Návštěvníci Selbu se vydají po okružní trase kolem rybníka Grafenmühlweiher: mostní brána parku KAPLAN/ka v Aši představuje ústřední prvek konceptu osvětlení jako spojovací uzel mezi oběma místy. Již v pátek bude možné na obrazovkách u jezera sledovat iluminaci, kterou zažijeme následující den, a pozvat tak návštěvníky k návštěvě českého souseda v sobotu. Samotná iluminace bude začínat „mostní bránou“ z parku KAPLAN/ka, odkud se budou odvíjet veselé, inspirativní animace oznamující začátek Bavorsko-českých týdnů přátelství. Projekce mezi nádhernými starými stromy se budou promítat na plachtě na molu a půlkruhově na severním břehu jezera. Umělec bude pomocí emotivních struktur vytvářet scénu pro „veselou slavnostní náladu“ pod heslem „Oslava přátelství“. U jezera se nábřeží, stromy a keře budou koupat v jasných barvách. Barvy se budou odrážet ve vodě a vytvářet duhu – vznikne tak barevný umělecký prostor, díky němuž park a spojení mezi Selbem a Aší zazáří ve zcela novém světle. „Duha je prastarým symbolem smíření lidí s oblohou“

TÓNY ZEMĚ – ZVUK ZEMĚ

Tajný život naší země? Přemýšlíme někdy o tom, co se děje pod našima nohama? Pouze tehdy, když se energie země prudce vybije při silném zemětřesení! Někdy je pod námi naprosté ticho, jindy zase tajemné zvuky probouzejí burácení, praskání a velmi hlasité lámavé zvuky, které se ozývají. Oblast, ve které žijeme, Fojtsko s přilehlým Oherským příkopem, je seismicky velmi aktivní. To vede čas od času k takzvaným rojovým zemětřesením, která můžete občas pocítit. Země, o které si myslíme, že na ní bezpečně stojíme, dává o sobě vědět a připomíná nám, že žijeme ve velmi citlivém složitém světě. Zvuky země zaznamenané měřícími stanicemi a přepracované umělci slouží jako fascinující pozadí pro animace. A zde si můžete poslechnout původní zvuky zaznamenané měřicí stanicí na Manzenbergu. Nespěchejte – ne vždy se něco děje, ale pak to začne být prudké a hlasité!Brigitt Hadlich – hadlich-art
UMĚLKYNĚ ILUMINACE

Brigitt Hadlich pracuje s novými médii od roku 1989 a je „sběratelkou struktur“. Pomocí skeneru a fotoaparátu vytváří struktury – i ty pomíjivé – trvalé a dostupné. Struktury jsou archivovány a digitálně zpracovávány v často dlouhém procesu. Jako konceptuální umělkyně nepřemýšlí o jednotlivých obrazech, její umění je zasazeno do konceptů, projektů a myšlenkových modelů. „Vytvářím umělecké prostory, nechávám vznikat nové bytosti a zapisuji jejich historii.“ Brigitt Hadlich studovala v Norimberku na Vysoké škole aplikovaných věd pro design (grafický design) a poté si založila vlastní firmu jako designérka a umělkyně na volné noze. Dnes žije a pracuje v bývalé sklárně svých rodičů na továrním sídlišti ve Weidenbergu, které bylo postaveno po druhé světové válce pro vysídlené skláře z Jablonce nad Nisou. Od roku 2013 se Hadlich věnuje také navrhování konceptů osvětlení. Vlastní technikou vytváří emotivní obrazy a energetické vzorce, které skládá do příběhů. Kromě četných samostatných i skupinových výstav, projektů a akcí po celém Německu pracuje od roku 2006 na umělecko-vědeckém projektu „50. stupeň zeměpisné šířky – c.50.p.“. V roce 2019 obdržela Sudetoněmeckou uměleckou cenu za výtvarné umění a architekturu.

Obrázový materiál

Ráda bych poděkovala všem, kteří podpořili vznik těchto animací informacemi a obrazovým a zvukovým materiálem: panu Arzbergerovi, místnímu kurátorovi Selbu, paní Wernerové z Porzellanikonu, paní Kočišové z Muzea Aš, Okresnímu vlastivědnému spolku Aš, Marii Hammerich-Maier, BHS Tabletop, panu Wiedelovi (© by PixMaWi – Mario Wiedel), Thomasi Freinovi ze sdružení c.50 .p uměleckých a vědeckých projektů na 50. rovnoběžce, Dr. Joachimu Wassermannovi z Geofyzikální observatoře Ludwig-Maximilians-University (LMU) v Mnichově a přátelům, kteří mi pomohli s informacemi a překlady a propůjčili mi svůj hlas na uvítanou. Pokud jsem na někoho zapomněla, odpusťte mi, prosím. Brigitt Hadlich