„Kancléř Metternich a jeho vize míru“ – podnětná výstava na gymnáziu v Aši

|

PODROBNOSTI

Start
Konec
Cena

ORGANIZÁTOR

Organizátor

Místo konání

|

PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

P1Neumanová , Aš

V posledních 30 letech od sametové revoluce se výzkum a veřejná prezentace historie více soustředí na vylíčení pohnuté historie země. Četné zámky a venkovské statky s pýchou a velkým nasazením udržují a renovují české šlechtické rody i jiné soukromé osoby.
Zvláštní roli hrála jistě rodina Metternichů, hlavně pak kníže Clemens Václav Nepomuk Lothar von Metternich.

Tento nejvýznamnější představitel rodu Metternichů měl úzké vazby na české lázeňské městečko Lázně Kynžvart | Bad Königswart. Jeho letní sídlo se nalézá asi dva kilometry pod městem v rozlehlém parku. V nyní památkově chráněném letním sídle – zámku Kynžvart – se nachází expozice s četnými historickými

poklady upomínajícími na jeho bývalého majitele knížete von Metternich.

Život a dílo rakouského velvyslance, ministra zahraničí a státního kancléře Clemense von Metternicha, jeho role politika a státníka a zásady jeho diplomatické činnosti jsou obsahem dvojjazyčné výstavy „Kancléř Metternich a jeho vize míru“.
Svým systematickým politickým myšlením a diplomatickou houževnatostí porazil Napoleonův despotismus a jako rakouskému kancléři se mu podařilo vyhnout se celoevropskému konfliktu na dalších sto let tím, že položil základy mezinárodního práva.

Výstava je k vidění v aule gymnázia v Aši a je možné ji navštívit v odpoledních hodinách od úterý do pátku od 14:00 do 18:00 hodin.