„Kancléř Metternich a jeho vize míru“ – podnětná výstava na gymnáziu v Aši

přednáška / diskuzevýstava
01.06.2023 14:00 zdarma Hlavní 2514/106 | 352 01 Aš

PODROBNOSTI

Start 01.06.2023 14:00
Konec 23.06.2023 18:00
Cena zdarma

ORGANIZÁTOR

Gesellschaft zur Förderung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen Selb 2023 gGmbH Einsteinstraße 2 95100 Selb 0049 9287 969 8030 info@selb23.de Organizátor

Místo konání

Hlavní 2514/106 | 352 01 Aš

PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

P1Neumanová , Aš

V posledních 30 letech od sametové revoluce se výzkum a veřejná prezentace historie více soustředí na vylíčení pohnuté historie země. Četné zámky a venkovské statky s pýchou a velkým nasazením udržují a renovují české šlechtické rody i jiné soukromé osoby.
Zvláštní roli hrála jistě rodina Metternichů, hlavně pak kníže Clemens Václav Nepomuk Lothar von Metternich.

Tento nejvýznamnější představitel rodu Metternichů měl úzké vazby na české lázeňské městečko Lázně Kynžvart | Bad Königswart. Jeho letní sídlo se nalézá asi dva kilometry pod městem v rozlehlém parku. V nyní památkově chráněném letním sídle – zámku Kynžvart – se nachází expozice s četnými historickými

poklady upomínajícími na jeho bývalého majitele knížete von Metternich.

Život a dílo rakouského velvyslance, ministra zahraničí a státního kancléře Clemense von Metternicha, jeho role politika a státníka a zásady jeho diplomatické činnosti jsou obsahem dvojjazyčné výstavy „Kancléř Metternich a jeho vize míru“.
Svým systematickým politickým myšlením a diplomatickou houževnatostí porazil Napoleonův despotismus a jako rakouskému kancléři se mu podařilo vyhnout se celoevropskému konfliktu na dalších sto let tím, že položil základy mezinárodního práva.

Výstava je k vidění v aule gymnázia v Aši a je možné ji navštívit v odpoledních hodinách od úterý do pátku od 14:00 do 18:00 hodin.