Promítání filmu „Občan Havel“ na počest angažovaného Evropana a aktivisty za lidská práva

|

PODROBNOSTI

Start
Konec
Cena

ORGANIZÁTOR

Organizátor

Místo konání

|

PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

P1Obere Bergstraße , 95100 Selb
P1Schillerstraße 23, 95100 Selb

Tento filmový večer připomíná českého lidskoprávního aktivistu, dramatika a poté politika Václava Havla, který dal v České republice mnoho impulsů a nakonec sehrál klíčovou roli v sametové revoluci v roce 1989 před více než 30 lety. Jako devátý a poslední prezident Československa a poté jako první prezident České republiky sehrál rozhodující roli v německo-českém usmíření.

V roce 2022 se město Selb rozhodlo pojmenovat po tomto zasloužilém Evropanovi na jeho počest nové náměstí a postavit zde pomník.
Pojďme se proto krátce podívat na životopis Václava Havla.

Český dramatik, esejista a lidskoprávní aktivista působil již v 60. letech 20. století v období před Pražským jarem a tehdy veřejně kritizoval mocenský aparát komunistické strany. V důsledku toho byl několikrát zatčen a seděl ve vězení. Rovněž mu bylo zakázáno vystupovat a publikovat v Československu. Proto jeho díla v té době publikovalo vydavatelství Rowohlt Verlag v Německu.
V roce 1977 byl Václav Havel jedním ze tří hlavních iniciátorů Charty 77, hnutí za občanská práva, které se stalo centrem opozice. Když se na počátku 80. let politické klima v Československu poněkud uvolnilo, byl jedním z iniciátorů petice „Několik vět“.
V lednu 1989 byl u příležitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze znovu zatčen a odsouzen k devíti měsícům zpřísněného trestu odnětí svobody. Na podzim 1989 se Havel stal

předním představitelem studenty a umělci podporované sametové revoluce a tehdy založeného Občanského fóra (OF).
Poté, co byl Havel 29. prosince 1989 Federálním shromážděním zvolen prezidentem, vedl Československo v červenci 1990 ke svobodným volbám. Parlament ho potvrdil jako nestranického prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky. V prezidentských volbách 3. července 1992 Havel nedostal od poslanců potřebný počet hlasů kvůli svému postoji k další existenci společného státu Čechů a Slováků a rezignoval.
Poté, co se Česká republika a Slovensko 1. ledna 1993 pokojně oddělily, byl Havel koncem ledna 1993 velkou většinou zvolen prvním prezidentem České republiky a v roce 1998 byl ve funkci potvrzen.
Jako přesvědčený Evropan položil Havel základ pro summit EU v Kodani v roce 2002, který rozhodl o integraci České republiky do Evropské unie.

K filmu:
V roce 1992 získal režisér Pavel Koutecký povolení Václava Havla doprovázet a natáčet – ovšem mimo jiné s podmínkou, že nahrávky budou zveřejněny až po Havlově odchodu z funkce.
Když však režisér nečekaně zemřel, ujal se 120 hodin materiálu Miroslav Janek a sestříhal z něj téměř dvouhodinový film. Snímek oceněný hodnocením „stojí za zhlédnutí“ poskytuje vhledy do různých situací a nenápadně ukazuje člověka Havla se všemi úskalími, která skýtá praktikování demokracie, život v toleranci, odolnost vůči mocenským svodům a věrnost svým ideálům.