Knižní večer ve spojitosti s Čechami – literatura Sabine Dittrichové a doporučení

|

PODROBNOSTI

Start
Konec
Cena

ORGANIZÁTOR

Organizátor

Místo konání

|

PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Sabine Dittrichová, ročník 1962, se jako spisovatelka věnuje již desítky let německo-českým tématům, která se odrážejí v jejích knihách, jako je román „Potomci mlčení“. Za svou angažovanost v této oblasti byla jmenována členkou Svazu spisovatelů PEN Praha.

Autorka z Hofu, Sabine Dittrichová, ve své četbě nechává nahlédnout do svých románů a příběhů, ve kterých píše o německo-českých setkáních a přátelstvích. Zejména díky dopisovému přátelství s Ivanou Vaňkovou a její rodinou, které začalo ještě v dobách železné opony, má podporu, která jí umožňuje zaujmout ve svých příbězích realistickou „českou perspektivu“.
Paní Sabine Dittrichová tento večer představí svá díla a také svou nejnovější publikaci

„Goldbachtal“.
Kromě toho se paní Sabine Dittrichová zavázala, že svým čtenářům umožní nahlédnout do české literatury, která je často dostupná také v němčině. V roce 2022 tak například pro 3. knižní veletrh ve Wunsiedlu vytvořila souhrn toho, co čtou čeští sousedé. Sabine Dittrichová se při výběru autorů řídila otázkou, o jakých knihách by se němečtí a čeští kolegové či přátelé bavili. Patří mezi ně například aktuální a v německém překladu dostupné bestsellery a cenami ověnčené romány Aleny Mornštajnové, Dory Čechové a Jiřího Hájíčka. Je mezi nimi ale také zajímavá naučná literatura o méně známých historických událostech.
Z tohoto souhrnu představí úryvky české literatury, která stojí za seznámení.