Bild einfach in Facebook Veranstaltung ziehen

Bavorsko- české týdny přátelství 2023 / Bavorsko- české týdny přátelství 2023

Beginn

19.05.2023 00:00

Datum

19.05.2023

Zeit

00:00

Adresse

95100 Selb, Deutschland

Strasse

Ort

Selb

PLZ

95100

Land

Deutschland

Preis:

Preis/Eintritt: / Cena/vstup:

V bavorsko-českém příhraničí se skrývá velký potenciál vzájemně se od sebe učit a společně se chopit nových příležitostí. Pro Bavorsko a pro Českou republiku to znamená různými způsoby hledat sousedské kontakty a navazovat přátelské vazby.

S tímto cílem se Bavorská zemská vláda v roce 2015 rozhodla uspořádat v květnu až srpnu 2023 v porcelánovém městě Selb a jeho okolí Bavorsko-české týdny přátelství jako přeshraniční formát společných akcí, které mají posílit region i vazby mezi občany a představit výhody regionu hostům z blízkého i vzdáleného okolí.

Bavorsko-české týdny přátelství povzbuzují chuť k objevování obou stran hranice a zvou návštěvníky k setkání se sousedy. Ve svém celku jsou atraktivním, živým, přeshraničním regionálním festivalem s řadou přírodních a zážitkových akcí, kultury, sportu, festivalů, koncertů, konferencí a setkání.

Cílem Týdnů přátelství je vhodnými formami prezentace zviditelnit dosažený stav spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a poskytnout podněty k trvalému prohlubování kontaktů a propojování spolupráce na všech úrovních.

Celý region i hosté z blízkého i vzdáleného okolí jsou srdečně zváni, aby se vydali na cestu za poznáním této i druhé strany hranice a zažili zajímavá setkání se svými sousedy.

Veškeré informace o Bavorsko-českých týdnech přátelství najdete na adrese: www.tydnypratelstvi2023.eu.

V bavorsko-českém příhraničí se skrývá velký potenciál vzájemně se od sebe učit a společně se chopit nových příležitostí. Pro Bavorsko a pro Českou republiku to znamená různými způsoby hledat sousedské kontakty a navazovat přátelské vazby.

S tímto cílem se Bavorská zemská vláda v roce 2015 rozhodla uspořádat v květnu až srpnu 2023 v porcelánovém městě Selb a jeho okolí Bavorsko-české týdny přátelství jako přeshraniční formát společných akcí, které mají posílit region i vazby mezi občany a představit výhody regionu hostům z blízkého i vzdáleného okolí.

Bavorsko-české týdny přátelství povzbuzují chuť k objevování obou stran hranice a zvou návštěvníky k setkání se sousedy. Ve svém celku jsou atraktivním, živým, přeshraničním regionálním festivalem s řadou přírodních a zážitkových akcí, kultury, sportu, festivalů, koncertů, konferencí a setkání.

Cílem Týdnů přátelství je vhodnými formami prezentace zviditelnit dosažený stav spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a poskytnout podněty k trvalému prohlubování kontaktů a propojování spolupráce na všech úrovních.

Celý region i hosté z blízkého i vzdáleného okolí jsou srdečně zváni, aby se vydali na cestu za poznáním této i druhé strany hranice a zažili zajímavá setkání se svými sousedy.

Veškeré informace o Bavorsko-českých týdnech přátelství najdete na adrese: www.tydnypratelstvi2023.eu.